0 %

Daniel Sazonov

KOKOOMUSNUORTEN PUHEENJOHTAJA

Daniel Sazonov

Olen oikeistoliberaali nuorisojärjestön puheenjohtaja ja helsinkiläinen kaupunkipoliitikko. Olen toiminut vuoden alusta Kokoomusnuorten puheenjohtajana ja Helsingin opetuslautakunnan jäsenenä. Kokoomusnuorten puheenjohtajuus on vienyt minut osallistumaan aktiivisesti myös valtakunnan politiikkaan Kokoomuksen puoluehallituksessa ja eduskuntaryhmässä.

Näiltä sivuilta löydät ajatukseni minulle tärkeistä poliittisista teemoista sekä tarkempaa tietoa kokemuksestani politiikasta ja järjestökentältä.
Viime vuoden loppuun päivitetyn CV:ni löydät tästä.

Tietoa

Päätöksenteossa tarvitaan paitsi näkemystä ja kokemusta, myös vankkaa teoriaosaamista. Oikeustieteen ja tuotantotalouden opintoni ovat luoneet vahvan pohjan erityisesti yritystoiminnan ja lainsäädännön ymmärtämiselle ja kehittämiselle. Parikymppisenä opiskelijana minun on helppo ymmärtää nuorten tarpeita, elämäntilannetta, toiveita - pelkojakin. Olen myös nähnyt, kuinka helposti meidät unohdetaan ja sivuutetaan. Haluan tehdä jatkossakin määrätietoisesti töitä sen eteen, että myös nuorten ääni tulee kuulluksi kaikessa päätöksenteossa.

Taitoa

Partiossa opin jo varhain, ettei asioita muuteta huutelemalla, vaan ratkaisuhakuisella, eteenpäinkatsovalla asenteella ja tavoitteellisella yhdessä tekemisellä. Siitä lähtien olen hakeutunut ja päässyt vastuutehtäviin niin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaskunnassa, lukiolaisliikkeessä kuin ylioppilaskunnassa. Vuoden 2013 toimin Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtajana johtaen muun muassa yli 50 000 opiskelijan edunvalvontatyötä. Parhaillaan vastaan Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista ja toimin asiantuntijana Nuorisoasiain neuvottelukunnassa.

Intohimoa

Vuosi valtakunnallisen opiskelijajärjestön puheenjohtajana oli erinomainen koulu politiikan sisältöihin ja tekemisen tapoihin. Sen jälkeen oli selvää, että haluan jatkossakin vaikuttaa ja tehdä täysillä työtä yhteisöni hyväksi. Uskon, että oikein käytettynä politiikka on maailman muuttamisen välineistä tehokkaimpia. Valitsin puolueekseni Kokoomuksen, koska luotan lujasti jokaisen ihmisen haluun rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Meillä poliitikoilla taas on kunniatehtävä ja velvollisuus taata kaikille mahdollisuus siihen.

Danielista sanottua

"Kokoomusnuorten tulee puhutella nykyistä vahvemmin kaikkia yksilönvapauteen uskovia nuoria. Nuoret uskovat yhteiskunnan viemiseen yhä vapaampaan, avoimempaan ja kansainvälisempään suuntaan. Talous- ja arvoliberaalina Daniel edustaa tätä arvomaailmaa. Olenkin vakuuttunut siitä, että hän olisi erinomainen puheenjohtaja Kokoomusnuorille"
Juhana VartiainenKansanedustaja

Tukijat – Juhana Vartiainen

"Kokoomusnuorten tulee puhutella nykyistä vahvemmin kaikkia yksilönvapauteen uskovia nuoria. Nuoret uskovat yhteiskunnan viemiseen...
"Nuorisoliikkeen pitää aina näyttää suuntaa ja olla askel ukkopuoluetta edellä - niin asiakysymyksissä kuin tavassa tehdä politiikkaa. Jotta tällä edistyksellisyydellä olisi jotain merkitystä, pitää kuitenkin myös osata asiansa, tuntea kuviot, kyetä argumentoimaan ja tulla vakavasti otetuksi."
Jan VapaavuoriElinkeinoministeri 2012-2015

Tukijat – Jan Vapaavuori

"Nuorisoliikkeen pitää aina näyttää suuntaa ja olla askel ukkopuoluetta edellä - niin asiakysymyksissä kuin tavassa tehdä...
"Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja koko joukon mukaan saaminen ei ole helppoa. lukiolaisten liitto on aidosti massiivinen järjestö. Sellaisen johtaminen todella nuorena on loistava valmennus niihin haasteisiin, joihin daniel itseään tarjoaa. kannattaa hyödyntää!"
Kai MykkänenKansanedustaja

Tukijat – Kai Mykkänen

"Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja koko joukon mukaan saaminen ei ole helppoa. lukiolaisten liitto on aidosti massiivinen järjestö....
"Yhteistyömme on osoittanut, että Daniel on aikaansaava, asiantunteva ja hyvin verkottunut nuori poliitikko, jolla on erinomaiset valmiudet astua valtakunnallisen nuorisojärjestön johtoon."
Anne-Mari VirolainenKansanedustaja

Tukijat – Anne-Mari Virolainen

"Yhteistyömme on osoittanut, että Daniel on aikaansaava, asiantunteva ja hyvin verkottunut nuori poliitikko, jolla on erinomaiset...

"nuorisoliikkeen pitää aina näyttää suuntaa ja olla askel ukkopuoluetta edellä - niin asiakysymyksissä kuin tavassa tehdä politiikkaa. jotta tällä edistyksellisyydellä olisi jotain merkitystä, pitää kuitenkin myös osata asiansa, tuntea kuviot, kyetä argumentoimaan ja tulla vakavasti otetuksi."

Jan Vapaavuori, Elinkeinoministeri 2012-2015

politiikka

politiikka


Puheenjohtaja on Kokoomusnuorten poliittinen johtaja. Tämä vaatii vahvaa poliittista sisältöosaamista, kykyä tehdä uusia poliittisia avauksia ja hyvää politiikan prosessien tuntemista. Olen kerryttänyt tätä osaamista niin tekemällä töitä politiikan parissa järjestöissä kuin olemalla ehdolla vaaleissa.

Olen oikeistoliberaali ja uskon vahvasti järkioikestolaiseen politiikkaan. Politiikassa minulle tärkeimpiä arvoja ovat vapaus, vastuu ja sivistys. Nämä ovat arvoja kokoomuslaisen politiikan ytimestä. Arvokarttojen maalailu tai ongelmien osoittelu ei kuitenkaan riitä. Poliitikoilta tarvitaan konkreettisia järkiratkaisuja. Niiden tarjoaminen on oikeastaan yksi poliittisen liikkeen ja poliitikon tärkeimmistä tehtävistä.

Alla esittelen konkreettisia asioita, joita haluaisin Suomessa muuttaa. Niistä piirtyy kuva minulle tärkeistä teemoista. Järkiratkaisujen jälkeen löytyvistä blogiteksteistä löydät tekemiäni keskustelunavauksia ja ajatuksiani ajankohtaisista poliittista kysymyksistä.

Siirrytään monesta luukusta yhteen ihmiseen

Palvelujärjestelmämme on monimutkainen ja hajanainen. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti monia yhteiskunnan palveluita tarvitseville...

Tuodaan tolkkua alkoholipolitiikkaan

Holhoaminen ei ole auttanut suomalaisen alkoholikulttuurin ongelmiin. Tuodaan keskioluen Alkoon siirtämisen sijaan keskieurooppalaiseen...

Turvataan yhteiskunnan perustoimintojen resurssit

Yhteiskunnan perustavimman laatuisia toimintoja ovat oikeuslaitos, puolustusvoimat ja poliisi. Näiden tahojen resurssit tulee turvata....

"Yhteistyömme on osoittanut, että Daniel on aikaansaava, asiantunteva ja hyvin verkottunut nuori poliitikko, jolla on erinomaiset valmiudet astua valtakunnallisen nuorisojärjestön johtoon."

Anne-Mari Virolainen, kansanedustaja

blogi

Josko enemmän markkinataloutta ja vähemmän valtionuskoa?

Talouspoliittisen keskustelun ikiliikkuja eli elvytystä vai ei elvytystä -vänkäys on vuoden 2016 talousarvion esittelyn myötä jälleen ajankohtainen. Hallitus pyristelee pysäyttääkseen velkaantumisen ja samaan aikaan oppositio vaatii lisää välittömästi verotettua tai velan kautta tulevaisuudessa...

Ylioppilaskunta on iloinen leikki – muiden rahoilla

Eilen pidettiin Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan edustajiston kokous, jossa puitiin talousarvioasioita. Keskustelu sai pyörittelemään päätä ja kirvoitti muutaman huomion. Jos on uskominen y-liikkeessä usein toistettua teesiä, edustajistoissa kasvavat tulevaisuuden poliitikot, virkamiehet...

Pakolaisvirta ja ihmisyyden NIMBYt

Mittakaava, suhteellisuudentaju ja kyky erottaa eri tasojen kysymykset toisistaan unohtuvat helposti nykyisessä keskustelussa pakolaistilanteesta. Kriisi on tavattoman iso ja pakolaisten määrä poikkeuksellisen suuri. Kyseessä on laaja kokonaisuus, jota on käsiteltävä analyyttisesti. Toisistaan...

Tukijoita

"Daniel on vaikuttava ja vakuuttava järjestöjohtaja. Hänen loistavat vuorovaikutustaitonsa ja juridinen osaamisensa antavat KNL:lle edun, jota ei muilta nuorisojärjestöiltä löydy."
Olli IsoahoOik. yo, Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan jäsen

Tukijat – Olli Isoaho

"Daniel on vaikuttava ja vakuuttava järjestöjohtaja. Hänen loistavat vuorovaikutustaitonsa ja juridinen osaamisensa antavat KNL:lle...
"Kokoomusnuorten eteenpäinviemiseen tarvitaan uusia ja innostavia näkökulmia, joita Danielilta löytyy. Daniel on myös järjestökentällä aito ja helposti lähestyttävä ihminen. Vahva ja yhtenäinen liitto tarvitsee kyvykkään sekä inspiroivan puheenjohtajan. Siksi tuen Danielia."
Susanne SivonenSavo-Karjalan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen

Tukijat – Susanne Sivonen

"Kokoomusnuorten eteenpäinviemiseen tarvitaan uusia ja innostavia näkökulmia, joita Danielilta löytyy. Daniel on myös järjestökentällä...
"KNL tarvitsee uuden tulevaisuudenvision. Henkilökohtaisesti uskon, että Daniel omaa juuri ne tarvittavat taidot ja liberaalit arvot, joita uudistava johtaja tarvitsee. Daniel tulee olemaan motivoiva ja omalla esimerkillään liittoa eteenpäin vievä puheenjohtaja. Hänen tietotaitoon perustuvan osaamisensa ansiosta tulemme jälleen pian olemaan järjestönä kaksi askelta edellä."
Santeri VuoriSvensk Höger Ungdom i Åbo puheenjohtaja

Tukijat – Santeri Vuori

"KNL tarvitsee uuden tulevaisuudenvision. Henkilökohtaisesti uskon, että Daniel omaa juuri ne tarvittavat taidot ja liberaalit...
"Kokoomusnuoret tarvitsee kompetentin johtajan, joka pitää langat käsissään ja uskaltaa linjata reippaasti niin julkisuudessa kuin puolueen suuntaan. Edustamme Danielin kanssa samankaltaisia arvoja, eikä minun tarvitse miettiä puheenjohtajavalintaani hetkeäkään."
Juhana HolopainenPohjanmaalainen kokoomusnuori ja kaup. yo

Tukijat – Juhana Holopainen

"Kokoomusnuoret tarvitsee kompetentin johtajan, joka pitää langat käsissään ja uskaltaa linjata reippaasti niin julkisuudessa...

"Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja koko joukon mukaan saaminen ei ole helppoa. lukiolaisten liitto on aidosti massiivinen järjestö. Sellaisen johtaminen todella nuorena on loistava valmennus niihin haasteisiin, joihin daniel itseään tarjoaa. kannattaa hyödyntää!"

Kai Mykkänen, kansanedustaja

Tule mukaan!

Tule mukaan tekemään! Koko ajan kasvava ja jo koossa olevan tiimimme kanssa haluamme tehdä tästä mukaansatempaavan kampanjan. Siksi etsimme joukkoomme lisää innostuneita, motivoituneita ja aktiivisia tekijöitä. Tekemistä riittää niin konkareille kuin keltanokille!
Tulisitko juuri sinä mukaan? Laita viestiä kampanjapäällikölleni Eemil Nuuttilalle tai suoraan minulle.

Yhteystiedot

Daniel Sazonov

daniel.sazonov@kokoomusnuoret.fi
Puh: 045-1296812
EEMIL NUUTTILA
Kuntavaalien kampanjapäällikkö
Puh: 044-3328332